Digitale Damer

Et fællesskab af digitale damer med passion for marketing & bæredygtig arbejdskultur. Vi snakker om udfordringer, sejre & inspirerer.

Arbejdsmiljø påvirker bundlinjen – HR-chefen v/ Charlotte Franck

Charlotte er en selvstændig HR-chef, som du kan hyre til at hjælpe din virksomhed med HR-opgaver lige fra rekruttering til udarbejdelse af personalehåndbog, samt god afvikling af ansættelsesforholdet. Hvilket kan hjælpe med at opretholde et godt arbejdsmiljø og -kultur.

Hvad har motiveret dig, til at blive en ekstern HR-ressource?

Min motivation startede, da min stilling som HR-chef blev nedlagt og jeg derfor blev opsagt. Selvom virksomhedens beslutning ikke kom som en kæmpe overraskelse for mig, skulle jeg alligevel bruge lidt tid på at fordøje budskabet om at nedlægge HR – hvordan kan man det?
Det kan man punktum – og jeg er for længst stoppet med at vende beslutningen indad – måske processen også blev hjulpet på vej ved, at virksomheden efterfølgende valgte at blive betalende kunde. 😊

Beslutningen om at blive selvstændig var helt ny og den blev født af mit netværk. Men tankerne om et andet arbejdsliv end det traditionelle med én arbejdsgiver, én arbejdskultur og én måde at gøre tingene på, samt måder som indimellem clashede med mine værdier og min måde at gøre tingene på, havde længe ulmet i mine tanker.
Da jeg for tredje gang oplevede at blive nr. 2 til et job, og hvor den sidste runner-up placering blev krydret med et ”Charlotte, du er en fantastisk nr. 2”, så var bægeret fyldt.
Nr. 2-rollen klæ´r mig nemlig ikke. 😉  

Derfra var beslutningen nem. Det betyder ikke, at processen var uden bekymringer, ængstelse og en vis portion skepsis, især fra mig selv – tværtimod. Men nu havde jeg et mål at arbejde hen imod. 

At arbejde med mennesker og de problematikker, udfordringer, forandringer og glæder, som knytter sig til et arbejdstager-arbejdsgiver-forløb, er supermotiverende. Jeg er taknemmelig for at blive lukket ind i kundernes virksomheder og arbejde med deres HR-opgaver. 

Arbejdet med HR på tværs af brancher og størrelse, mødet med forskellige kulturer og virksomheds-dna’er, samt mødet med et væld af passionerede mennesker, som åbner døren til deres ”hjerteblod”, gør mig ”høj”, taknemmelig og enormt ydmyg.
Det SUS vil jeg gerne have mere af og gerne i meget lang tid. For her kan jeg udleve drømmen og missionen om at alle virksomheder – store som små – skal have ret til hr-assistance, der sparker røv og som flytter virksomheden og medarbejderne, og samtidig gøre det på MIN MÅDE. 

Det er som at hoppe fra den ene lyserøde-hr-sky til den anden. 

Arbejde ved PC

Hvorfor er det vigtigt med HR i en virksomhed og en arbejdskultur? Og påvirker HR adfærden i virksomheden?

Det spørgsmål er der helt sikkert flere svar på og indgangsvinkler til, men mit helt korte – og enkle – svar er:

HR er forretning!

… og en dygtig, nysgerrig og proaktiv HR-afdeling har som den eneste organisatoriske enhed i virksomheden (måske lige bortset fra direktionen, men heller ikke altid den) indblik i virksomhedens DNA- og kultur (og subkulturer). Samt har det nødvendige overblik over virksomhedens forretningsprocesser, samarbejdsformer og resultater.
Det giver stor indflydelse (hvis vi – HR-folket – griber den) og med det også et stort ansvar.

Og det HR-over- og indblik, er guld værd for en virksomhed. 

Trivslen (psykisk arbejdsmiljø) omfatter de vilkår på arbejdet, som kan påvirke medarbejderen positivt eller negativt. Det kan være arbejdstider, arbejdets organisering, arbejdstempoet, hierarkiske forhold, samarbejde, forholdet mellem ledelse og medarbejdere, meningsfuldhed, værdsættelse og arbejdsglæde.

At arbejdet giver mening og føles vigtigt, er en af 6 parametre, som er afgørende for, at medarbejdere trives på deres arbejde og dermed understøtter en sund virksomhedskultur. Har en virksomhed eller medarbejder det ene (parametre), så har man typisk også de andre.

Konsekvenser af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, er en arbejdsplads præget af konflikter, utryghed, mobning, højt fravær, stress, og et dårligt psykisk arbejdsmiljø giver en lavere produktivitet, hvilket kan måles direkte på virksomhedens bundlinje.

De 6 guldkorn som har indflydelse på trivslen og det den gode arbejdsmiljø- og kultur er:
 • Indflydelse på eget arbejde – både rammerne for arbejdet og indholdet
 • Meningsfuldhed i arbejdet
 • Forudsigelighed – at man føler sig informeret og inddraget ift. forandringer på arbejdet
 • Belønning – både løn, anerkendelse og ros
 • Social støtte og opbakning fra både kolleger og ledelsen.
 • Passende krav i arbejdet – at man både føler, at man magter sit job, og at man ikke keder sig

Alle på arbejdspladsen har en aktie i udviklingen eller understøttelsen af virksomhedens kultur og trivsel – det gælder lige fra picco til partner (et udtryk fra mit arbejdsunivers). Det gælder naturligvis også HR.
Er der behov for at ændre på virksomhedskulturen, har HR en særlig rolle ift. at facilitere, planlægge og understøtte den forandringsproces som virksomheden står over for.

HR kan have en tendens til, i vores iver efter at vise vores faglighed, at hive den helt store værktøjskasse frem. Men hvis vi skal lykkes med en forandringsproces (og andre processer), skal vi efter min opfattelse “keep it simple” og gå efter de tre S’er; små sikre succeser.
Altså i stedet for at ”kvæle” organisationen med indsatser, er det vores fornemmeste opgave at gøre organisationen nysgerrig på mere. Når først en organisation er blevet nysgerrig på mere HR, så er HR lykkedes og kan nu for alvor få lov til at vise HELE vores brede og dybe faglighed. 

Når jeg hjælper en virksomhed med at kortlægge deres fysiske og psykisk arbejdsmiljø, slår det mig, hvor ofte virksomhederne – uanset hvilken branche (næsten) jeg er landet i – slår ud på samme parametre; samarbejde, ledelse, kommunikation og arbejdspres. At virksomhederne ofte tumler med samme udfordringer, betyder ikke, at løsningen er den samme – for her spiller branche, kultur og virksomhedens ledelsesmæssige modenhed en stor rolle. Og det er nu at mit arbejde for alvor bliver interessant, og via vores fælles indsats bliver udviklende for virksomheden og medarbejderne – og helt sikkert også for mig.

Hvordan aflæser man en virksomhedskultur, altså udover at læse tilgængeligt materiale, er der nogle fast parametre du kigger på? Det er i forhold til hjælp med rekruttering og du skal vide noget om virksomheden og arbejdskulturen.

What you see (or read) is NOT always what you get!

De fleste virksomheder bruger megen energi på at beskrive værdier, normer og adfærd på hjemmeside og/eller i markedsføringsmateriale, men ét er ønske og strategi – noget andet er den virkelighed, som udspiller sig på arbejdspladsen. Når det så er sagt, er der bestemt mange virksomheder, der lever op til deres budskab, men blot for at fortælle, at arbejdet med og tilblivelsen af en virksomhedskultur kan være en vanskelig størrelse.

Når jeg får en opgave for en ny kunde (virksomhed), er det min fornemmeste opgave hurtigt at afkode virksomhedens DNA og kultur for derigennem at skræddersy en løsning, som indfrier virksomhedens behov og understøtter dens kultur. 

Jeg har et total nørdet behov for at forstå og affotografere virksomhedens omgivelser og omgangstone. Lægger jeg dertil min intuition, en god portion erfaring samt forståelse for, den branche jeg er ”landet i”, kan jeg relativt hurtigt opfange og fornemme, hvad der er op og ned i virksomheden og dens kultur. 

Der er mange lag i en virksomhedskultur og jeg påstår ikke, at jeg ved bare 1 eller 2 møder, har fundet de vise sten. Ligesom jeg heller ikke benytter mig af en fast skabelon, når jeg – i forbindelse med en rekruttering – skal afdække virksomhedskulturen, men via: 

 • dialog med virksomheden
 • virksomhedens turnover (medarbejderomsætning) 
  • herunder få sat ord på, hvorfor den er stor/lille
 • møder én eller flere af virksomhedens kulturbærer
 • observationer ift. omgivelser, omgangstone og hvordan ”de indfødte bevæger sig”

kommer jeg godt rundt om virksomheden og summen af de indtryk, jeg har gjort mig, bidrager til, at jeg hurtigt kan afkode virksomhedens kultur og dermed kaste mig over rekrutteringsopgaven.

Du kan hyre Charlotte eller følge hendes hverdag som selvstændig lige her:

Instagram: hrchefen.dk
Website: www.hr-chefen.dk


Du kan læse mere om månedens tema “Adfærd og arbejdskultur” lige HER.

Sandie Bolund Larsen

Det jeg brænder for indenfor kommunikation og marketing er at holde ting personligt og relaterbart i en verden, hvor alt er ved at blive automatisteret. Og billeder! Gode billeder! Min største pet peeve er virksomheder, der bruger pixelerede billeder. Lige nu sidder jeg som Digital Marketing Koordinator ved en større dansk møbelvirksomhed. Min primære opgave er produkt relateret kampagne set up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top