Digitale Damer

Et fællesskab af digitale damer med passion for marketing & bæredygtig arbejdskultur. Vi snakker om udfordringer, sejre & inspirerer.

Har du svært ved at komme i gang med idégenerering? – Her er 3 værktøjer til processen

Idégenerering handler både om at få alle mulige og umulige tanker på bordet, men også om at udvælge de mest realistiske at arbejde videre med.

Derfor er idégenerering en proces af 3 faser.

  1. Der skal først afdækkes hvilke problemstillinger, der er forbundet med projektet/opgaven, for at få et indblik i, hvad man gerne vil finde løsningsforslag til.
  2. Derefter skal man i fase to komme med alle sine idéer, hvor man ikke skal tænke over, hvad der er muligt og umuligt.
  3. I sidste fase udvælger man de idéer, som man vil arbejde videre med.

Processen er ofte forskellig i forhold til, om man er en gruppe eller enkeltperson, og derfor er der også værktøjer som fungerer bedre til det ene end det andet. Jeg har udvalgt nogle af de modeller, som har fungeret bedst for mig under projekter og opgaver, og viser konkrete eksempler på brug af dem.

1 – AFDÆKNING

Fiskebensdiagrammet

I fiskebensdiagrammet skal man først finde frem til hovedproblemstillingen, og skrive den i fiskens hoved, de det er denne man arbejder ud fra. Som fiskeben skriver man problemstillinger ned, hvor man kan vælge at lave grene ud, hvis problemstillingerne har underpunkter. Det kan være en god idé at skrive problemstillingerne til spørgsmål.

Fiskediagram - idegenerering

I mit eksempel har jeg lavet en idégenerering i forhold til, at virksomheden mangler en visuel identitet. Jeg har skrevet en masse årsager ned, som f.eks. ”manglende grafiker” og ”manglende ressourcer”.

Efter jeg havde lavet dette diagram, skrev jeg problemstillinger om til spørgsmål, så jeg havde nogle konkrete mål at arbejde videre med. Jeg skrev f.eks. ”hvorfor bliver en grafiker nedprioriteret?”, ”hvem tager de endelige beslutninger i forhold til nuværende design?” og ”hvordan får jeg virksomheden til at forstå designets betydning?”.

2 – SLIP IDÈERNE LØS

Idékarrusellen

I denne fase skabes de kreative idéer, så her er det med at få idéerne ud af hovedet. Man tager et tomt stykke papir og skiftes til at skrive en idé ned.

Dette værktøj fungerer både til enkeltpersoner og grupper, men det er en mere dynamisk proces for grupperne. I grupperne skriftes man til at skrive en idé ned og sender den på tur, indtil der ikke er flere, som kan komme på nye inputs. Det er vigtigt, at man siger idéen højt, før man skriver den ned på papiret, for at sikre, at den ikke allerede er blevet brugt, og for at de andres tanker kan blive inspireret.

Idékarrusellen

I mit eksempel har jeg arbejdet videre med den visuelle identitet til ”virksomheden”. Jeg udførte fasen alene, men hvis dette ikke fungerer for dig, kan du spørge én af dine kollegaer eller studiekammerater, om de vil komme med nogle inputs.

3 – REALISERING af idégenerering

Grovsortering

I denne fase skal man helst sidde med en masse idéer og forslag. Derfor skal der sorteres i, hvad der er relevant for den videre proces. Det er mavefornemmelsen, der skal have første ret i sorteringsprocessen.

Alle idéerne skrives på individuelle sedler, som én udvalgt gruppeleder trækker af gangen. Hvis det er nødvendigt med en kort forklaring, kan personen der har skrevet idéen komme med den. Derefter siger gruppemedlemmerne inden for få sekunder, om de synes det er en god eller dårlig idé. Gruppelederen vurderer derefter, om den er brugbar eller ikke-brugbar.

Hvis man er alene om processen, kan det være svært at vælge nogle fra, men så plejer jeg at tage en runde mere, hvor jeg sortere i realistiske idéer og urealistiske idéer. Det er vigtigt at tage højde for, inden man er helt færdig med idégenereringen, hvad der er realistisk for én at udføre i projektet/opgaven.

Idegenerering: Realistiske og urealistiske idéer

I mit eksempel har jeg vist min færdige grovsortering, hvor de er inddelt i realistiske idéer og urealistiske idéer. Derved kom jeg frem til de idéer, som jeg skulle arbejde videre med og bruge i konceptet.

De urealistiske idéer kan med fordel gemmes til videreudvikling og som inspiration. Det er ikke sikkert, at de bliver ved med at være urealistiske.

Jeg håber, at du kan bruge nogle af modellerne i din næste idégenerering. Hold aldrig tilbage med idéer, for når de bliver sagt højt, kan de sætte gang i idéer hos andre og derved være et skridt på vej mod en løsning.

Pernille Møller Larsen

Jeg er nysgerrig, struktureret og elsker at skabe visuel harmoni. Mine kompetencer spænder bredt, men jeg brænder for at skabe sammenspil mellem indhold og den visuelle repræsentation. Jeg er selvstændig med virksomheden Oprydningsnørden, hvor jeg hjælper danskere med at rydde op, sortere og organisere i deres hjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top